Témata disertačních prací

Stanovení farmaceuticky významných látek s využitím Bead-injection Lab-on-Valve a Lab-In-Syringe technik

Náplní disertační práce je studium potenciálu automatizované extrakce tuhou fází, provedené technikou „bead injection“, při zakoncentrování biologicky aktivních látek v kombinaci se sekvenční injekční chromatografií. Cílem bude vyvinout univerzální automatizovanou metodu pro úpravu vzorku a studium různých sorbentů s efektivním přenosem analytu k separaci. Součástí bude také studium možnosti použití 3D tištěných komponentů jako součástí analyzátoru, stejně jako použití optických a elektrochemických detekčních technik a spojení se separačními technikami.

Školitel: doc. PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D.

Klíčová slova: sekvenční injekční chromatografie, úprava vzorku, průtokové metody, bead injection

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS