Témata disertačních prací

Syntéza a studium značených ultra-dlouhých ceramidů

Ultradlouhé ceramidy v kůži jsou nezbytné pro přežití savců včetně lidí v suchozemském prostředí. Cílem této práce je přispět k pochopení funkce těchto neobvyklých lipidů. Práce bude zahrnovat syntézu ultradlouhých ceramidů - neznačených, různě deuterovaných i značených 13C - a jejich další studium (volitelné) v modelových lipidových membránách i lidské kůži pomocí biofyzikálních technik (např. infračervená spektroskopie, rentgenová difrakce, neutronová difrakce) a permeabilitnách experimentů.

Školitel: prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D.

Klíčová slova: kožní bariéra, lipidy, kožní onemocnění

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS