Témata disertačních prací

Separace farmaceuticky a biologicky významných látek

Práce je zaměřena na vývoj a validaci moderních chromatografických metod pro analýzu farmaceuticky a biologicky relevantních látek. Pozornost bude zaměřena na využití moderních přístupů k úpravě vzorku a testování alternativních stacionárních fází s cílem získat rychlou a selektivní metodu. Při vývoji metod budou testovány také stacionární fáze na bázi oxidů kovů, které jsou stabilnější a v porovnání s běžnými sorbenty mají lepší chemickou a tepelnou stabilitu. Tyto rozdíly plynou především z odlišných chemických vlastností. Náplní disertační práce bude, v návaznosti na naše dosažené výsledky, studium uplatnění alternativních sorbentů (především na bázi oxidu zirkoničitého a titaničitého) při analýze.

Školitel: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.

Klíčová slova: Separace biologicky aktivních látek, RP-HPLC, HILIC, MS, alternativní stacionární fáze

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS