Témata disertačních prací

Synthesis, development and biological evaluation of new antimicrobial compounds

rešerše literatury, výběr cílových struktur (receptorů), návrh cílové chemické struktury, syntéza, hodnocení biologické aktivity (MIC, případně enzymové eseje), vyhodnocení vztahů struktura-účinek, hit-to-lead optimalizace, diskuse výsledků

Školitel: doc. PharmDr. Jan Zitko, Ph.D.

Klíčová slova: antimykobakteriální; antimikrobní; biologické hodnocení; návrh léčiv

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS