Témata disertačních prací

Synthesis of Natural Product Analogues

Disertace je zaměřená na přípravu nostotrebinu 6 a jeho analog, a zahrnuje vývoj efektivní syntézy 4,5-disubstituovaných cyklopentendionů jako první krok. V dalším kroku bude v připravených sloučeninách zavedena substituce do polohy C2 a v závěrečné fázi by mělo být dosaženo přípravy nostotrebinu 6 a/nebo jeho analog pomocí radikálového couplingu. Vzhledem k antibakteriálním vlastnostem nostotrebinu 6 budou rovněž provedeny biologické testy na antiinfektivní aktivitu a cytotoxicitu.

Školitel: prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.

Klíčová slova: syntéza; katalýza; cyklizace; přírodní látky; biologická aktivita

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS