Témata disertačních prací

Syntéza a reakce heterocyklických dendralenů

Práce je zaměřena na další vývoj chemie 5-alkylidenpyranonů, studovaných pracovní skupinou Syntetické organické chemie a NMR spektroskopie. Tyto látky lze dále přeměnit na dendralenové a radialenové struktury, u kterých lze očekávat kaskádové Diels-Alderovy reakce za vzniku polycyklických skeletů. Studium těchto reakcí a jejich vývoj na synteticky užitečné procesy je hlavní náplní disertační práce.

Školitel: prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.

Klíčová slova: syntéza; katalýza; dendraleny; heterocykly; Diels-Alderova reakce

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS