Témata disertačních prací

Syntéza inhibitorů ATR kinázy v terapii nádorových onemocnění

Hlavní náplní práce bude syntéza malých molekul s vysokou afinitou vůči ATR kináze. Důraz u těchto sloučenin bude zejména na kinázovou selektivitu a vyvážené fyzikálně-chemické vlastnosti předurčující nově vzniklé entity pro perorální aplikaci. Nejlepší sloučeniny budou následně připraveny pro in vivo testování v gramovém množství.

Školitel: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.

Konzultant: PharmDr. Jan Korábečný, Ph.D.

Klíčová slova:

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS