Témata disertačních prací

Bezpečnost komplementární medicíny

Předmětem dizertační práce je provedení literárních rešerší a experimentálních prací hodnotící prevalenci, účinnost a bezpečnost komplementárních léčebně-preventivních metod na lokální, národní i mezinárodní úrovni.

Školitel: doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc.

Konzultant: PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D.

Klíčová slova: nežádoucí účinky, komplementární medicína, doplňky stravy, léčivé rostliny, pharmakovigilance, fytoterapie

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS