Témata disertačních prací

Potentially inappropriate prescribing in older age, current problems and future perspectives in Central and Eastern European countries

Postgraduální student/studentka v rámci disertační práce bude zpracovávat data týkající se racionálního užití léků ve stáří v zemích střední a východní Evropy a vztahy mezi nevhodnou preskripcí ve stáří a výskytem geriatrických symptomů a syndromů. K vyšetření zdravotního stavu geriatrických pacientů využije student/studentka protokoly projektu EUROAGEISM obsahující standardizované hodnotící geriatrické škály, vycházející z charakteristik RAI CGA- komplexního geriatrického vyšetření. Postgraduální student/studentka prohloubí své znalosti v oblasti statistického hodnocení epidemiologických dat a využije je ke zpracování výsledků farmakoepidemiologické studie sledující racionalitu lékové preskripce ve stáří a její vztah k výskytu geriatrických syndromů a symptomů v zemích střední a východní Evropy, které se účastní evropského projektu EUROAGEISM. Výsledky disertační práce budou použity jako jeden z výstupů evropského projektu EUROAGEISM H2020 (2017-2022).

Školitel: PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.

Klíčová slova: potenciálně nevhodná preskripce ve stáří, polyfarmakoterapie, explicitní kritéria, geriatrie

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS