Témata disertačních prací

Syntéza a vývoj nových antimykobakteriálních sloučenin s využitím počítačem podporovaného návrhu léčiv

rešerše literatury, výběr cílových struktur (receptorů), návrh cílové chemické struktury, syntéza, vyhodnocení vztahů struktura-účinek, hit-to-lead optimalizace, diskuse výsledků

Školitel: PharmDr. Jan Zitko, Ph.D.

Klíčová slova: antimykobakteriální; antibakteriální; počítačem podporovaný návrh léčiv; návrh léčiv

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS