Témata disertačních prací

Studium ftalocyaninových a strukturálně podobných barviv

Práce je zaměřena primárně synteticky - hledání nových syntetických postupů pro ftalocyaninová a jím podobná barviva pro různé aplikace. Primární oblastí využití těchto látek je fotodynamická terapie, kde slouží jako fotosensitizéry, dále budou zkoumány jako potenciální fluorescenční sensory nebo jako zhášeče fluorescence v DNA sondách. Kromě syntetické práce se jedná také o stanovení základních a v případě zajímavých výsledků i pokročilých fotofyzikálních parametrů, případně další experimenty blízce spojené s danou zkoumanou aplikací (např. vazba na proteiny, cytotoxicita, fototoxicita, testování interakce s analytem, vazba na DNA sondy, apod.)

Školitel: prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D.

Klíčová slova:

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS