Témata disertačních prací

Produkce sekundárních metabolitů v rostlinných explantátových kulturách

Školitel: PharmDr. Tomáš Siatka, CSc.

Klíčová slova: explantátové kultury, kalusové kultury, suspenzní kultury, sekundární metabolity, produkce, růst, elicitor

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS