Témata disertačních prací

Derivatives of montanine type of Amaryllidaceae alkaloids as potential drugs in the treatment of Alzheimer´s disease

Školitel: doc. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D.

Klíčová slova: Amaryllidaceae, alkaloidy, montaninový typ, Alzheimerova choroba

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS