Témata disertačních prací

Klinická studie energetického výdeje u vybraných fyziologických a patologických stavů.

Klinická studie se týká měření energetického výdeje a potřeby pomocí indirektní kalorimetrie u kriticky nemocných pacientů na JIP ve FN HK a u zdravých jedinců. Jejím cílem je v rámci personalizované péče o nemocné přispět ke stanovení optimální nutriční podpory u sledované populace pacientů.

Školitel: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.

Klíčová slova:

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS