Témata disertačních prací

Fotochemická internalizace biologicky aktivních látek spouštěná (aza)ftalocyaninovými fotosensitizéry

Fotochemická internalizace (PCI) je metoda vyzívající fotodynamicky aktivní látky k internalizaci látek přijímaných endocytózou, které by jinak byly degradovány v lyzosomech a jejich účinek by se neprojevil. V rámci řešení disertační práce bude potřeba vybrat vhodné originální fotosensitizéry ze skupiny ftalocyaninů a jejich aza-analog a zhodnotit jejich účinnost z hlediska délky inkubace a potřebné dávky jak fotosensitizéru, tak světla, které budou účinně uvolňovat biologicky aktivní látky, a nebudou mít fototoxický efekt na samotné buňky. Efektivita PCI bude hodnocena ve dvou přístupech - "ligh after" (ozáření až po proběhlé endocytóze biologicky aktivní látky s následným uvolněním do cytosolu) a "light before" (biologicky aktivní látka je podána až po ozáření, kdy dochází k jejímu uvolnění do cytosolu po fúzi nově vzniklých endosomů s organelami poškozeného endo-lyzosomálního kompartmentu). Biologicky aktivní makromolekuly použitelné v PCI mohou být různého typu - chemoterapeuticky aktivní látky (bleomycin, doxorubicin), ribosomy inaktivující toxické proteiny (RIPs; např. saponin, gelonin), fluorescenčně značený vysokomolekulární dextran (např. FITC-dextran) nebo plasmidy (např. pro zelený fluorescenční protein).

Školitel: RNDr. Miloslav Macháček, Ph.D.

Klíčová slova: fotochemická internalizace, internalizace, fotosensitizér, ftalocyanin, azaftalocyanin

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS