Témata disertačních prací

Automation of sample pre-treatment based on extraction procedures using sequential injection analysis.

Methods for automation of sample pre-treatment using extraction processes will be developed in sequential injection analysis system. The work will consist from the development and optimization of miniaturized processes for solid phase extraction focused on selection of suitable sorbent, conditions of extraction and whole process of automation. An emphasis will be placed on modern approaches, efficiency and compatibility with following separation step.

Školitel: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.

Klíčová slova:

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS