Témata disertačních prací

Vývoj a aplikace LC-MS metod pro analýzu biologicky a klinicky významných poteinů.

Náplní práce bude vývoj a hodnocení LC-MS metod s využitím konvenčního analytického chromatografu pro identifikaci a kvantifikaci peptidů a proteinů s cílem dosáhnout citlivosti porovnatelné s nanoLC-MS metodami. Hlavní analytickou technologií bude UHPLC chromatograf spojený s hmotnostním spektrometrem s vysokým rozlišením. Metody budou následně využity pro kvalitativní nebo kvantitativní analýzu biologicky a klinicky významných proteinů a peptidů.

Školitel: prof. RNDr. Petr Solich, CSc.

Klíčová slova:

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS