Témata disertačních prací

Automatizace přípravy vzorku extrakčními postupy pomocí sekvenční injekční analýzy.

Metody pro automatizaci přípravy vzorku s využitím extrakčních postupů budou vyvíjeny v systému sekvenční injekční analýzy. Práce bude zahrnovat zejména vývoj a optimalizaci miniaturizovaných postupů extrakce na tuhou fázi se zaměřením na výběr vhodného sorbentu, podmínek extrakce a celý proces automatizace. Důraz bude kladen na moderní trendy, celkovou efektivitu a kompatibilitu procesu s následným separačním krokem.

Školitel: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.

Klíčová slova: Extrakce na tuhou fázi, automatizace, sekvenční injekční analýza, úprava vzorku

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS