Témata disertačních prací

Monitorování obsahu biologicky aktivních látek s využitím průtokových metod.

Hlavním cílem práce bude využití nízkotlakých průtokových metod pro odebírání vzorků v přesně určených intervalech pro sledování uvolňování biologicky aktivních látek. Využití bude cíleno na uvolňování látek z topických léčivých přípravků, případně z nanovláken potažených danou aktivní látkou. Další využití bude v monitorování permeace aktivní látky přes buněčnou membránu pro testování buněčných transportérů.

Školitel: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.

Klíčová slova: monitorování liberace, nanovlákna, automatizace pomocí průtokových technik - sekvenční injekční analýza

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS