Témata disertačních prací

Development of analytical methods based on electrochemical detection automated by modern flow techniques.

Cílem je studium nových přístupů k automatizovanému zakoncentrování analytu, které lze aplikovat na komplexní matrice vzorků a kombinovat s citlivými elektrochemickými detekčními technikami. Těžiskem práce bude automatizace extrakce tuhou fází pomocí techniky Bead-Injection a studium nových sorbentů a automatizované zacházení s nimi.

Školitel: prof. RNDr. Petr Solich, CSc.

Klíčová slova:

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS