Témata disertačních prací

Automatizace úpravy vzorku s využitím nových typů rozpouštědel pomocí moderních průtokových technik.

Cílem práce je studium úpravy vzorků založené primárně na kapalinové mikroextrakci včetně podporované kapalinové extrakce. Budou zkoumána moderní rozpouštědla, která jsou méně toxické pro životní prostředí a kompatibilní s chromatografickou separací, včetně hluboce eutektických rozpouštědel, rozpouštědel s přepínatelnou hydrofilitou, a supramolekulárních rozpouštědel. Pro automatizaci mikroextrakce budou použity průtokové techniky poslední generace, "Lab-In-Syringe" a "Lab-On-Valve". Vyvinuté metody budou použity pro stanovení analytů z oblasti životního prostředí, potravin a farmacie, a to v matricích jako je voda, biologické a potravinové vzorky. Pro separaci a kvantifikaci se počítá s využitím pokročilých technik, zejména kapalinová chromatografie, s cílem on-line spojení. Práce se uskuteční ve spolupráci s Univerzitou na Baleárských ostrovech.

Školitel: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.

Klíčová slova: automatizace, průtokové techniky lab-on-valve, lab-in-syringe, eutektická rozpouštědla, přepínatelná polarita, supra-molekulární rozpouštědla

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS