Témata disertačních prací

Automatizovaná úprava vzorku v průtokových systémech ve spojení s kapilární elektroforézou.

Náplní disertační práce bude studium automatizované úpravy a zakoncentrování vzorku pro přímé spojení s kapilární elektroforézou. Úprava vzorku bude automatizována pomocí analytických průtokových technik "Lab-In-Syringe" a "Lab-On-Valve" a bude zahrnovat jak extrakci tuhou fází, tak i kapalinovou mikroextrakci. Předpokládá se přímé spojení kapilární elektroforézy vyvinuté v laboratoři průtokových technik. Význam takového spojení spočívá ve spojení automatizované úpravy vzorku s vysokou separační kapacitou kapilární elektroforézy). Studované budou biologicky aktivní látky. Práce bude realizovaná ve spolupráci s Laboratoří elektromigračních technik.

Školitel: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.

Klíčová slova: Kapilární elektroforéza, úprava vzorku, automatizace, analýza potravin, farmaceutická analýza, extrakce tuhou fází

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS