Témata disertačních prací

Moderní trendy v chromatografii a extrakci

Vývoj separačních metod a extrakčních postupů na bázi moderních materiálů jako jsou nanovlákna a core-shell sorbenty. Metody budou aplikovány na analýzu potravinových a environmentálních matric pro screening kontaminujících látek. Důraz bude kladen na vysokou citlivost, selektivitu a rychlost validovaných metod.

Školitel: doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.

Klíčová slova:

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS