Témata disertačních prací

Vliv terpenů na epigenetickou regulaci exprese biotransformačních a antioxidačních enzymů

1. literární rešerše, příprava projektu GAUK
2. zvládnutí potřebných metodik
3. vlastní samostatná experimentální práce
4. zpracování a vyhodnocení výsledků
5. prezentace výsledků na konferencích
6. sepsaní několika vědeckých článků
7. sepsání disertační práce

Školitel: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D.

Klíčová slova: terpeny; epigenetická regulace; detoxikační enzymy

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS