Témata disertačních prací

Synthesis of nitro-substituted heteroaromates as potential antitubercular agents and study of their structure-activity relationships

Práce bude zaměřena na syntézu a studium látek s očekávanou antituberkulotickou účinností. Nejdříve bude provedena syntéza analogů dříve studovaných dinitrofenyl a dinitrobenzyl-substituovaných heteroaromátů, které vykázaly vysokou a selektivní antimykobakteriální účinnost. Na základně zjištěné in vitro antimykobakteriální účinnosti, cytotoxicity a genotoxicity bude proveden design a syntéza nových derivátů s optimalizovanými farmakokinetickými a farmakodynamickými vlastnostmi. Vybrané látky budou testovány na myším modelu tuberkulózy.

Školitel: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.

Klíčová slova: antituberkulotika; vztahy mezi strukturou a účinností

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS