Témata disertačních prací

Využití nových biomarkerů pro ranou detekci nefrotoxicity

Projekt je zaměřen na zavedení a ověření validity několika vybraných novějších biomarkerů, které by mohly být využity k testování a porovnávání účinku různých typů nefrotoxinů in vitro s perspektivou budoucí možné aplikace i v in vivo podmínkách. Cílem je i porovnat indikaci buněčného poškození novými biomarkery se standardními zavedenými testy cytotoxicity. Těžiště experimentální práce bude spočívat v měření hladin zvolených biomarkerů po působení vybraných látek s potenciálním nefrotoxickým účinkem. Sledování vybraných toxicitních parametrů testovaných látek in vitro bude prováděno s využitím několika ledvinných buněčných modelů. Bude se jednat o vhodné ledvinné linie, které reprezentují různé typy ledvinných buněk. Hladiny biomarkerů KIM-1, alfa-GST a NGAL v biologických vzorcích budou stanovovány pomocí metody ELISA.

Školitel: doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc.

Klíčová slova: ledviny; biomarkery nefrotoxicity; ledvinné selhání; nežádoucí účinky

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS