Témata disertačních prací

Význam solubilního a tkáňového endoglinu v patogenezi endotelové dysfunkce a jejich ovlivnění farmaky

Celková práce bude zaměřena na testování vlivu změn hladin a exprese solubilního a membránového endoglinu u experimentálních zvířecích modelů a in vitro buněčných modelů endotelových buněk ve vztahu k endotelové dysfunkci. Dále bude sledován vliv vybraných farmak z oblasti farmakologie kardiovaskulárního systému na expresi a hladiny membránového a solubilního endoglinu a jejich změny ve vztahu k endotelové dysfunkci. Z hlediska metodických přístupů se budou využívat moderní molekulárně-biologické metodiky zahrnující imunohistochemii, imunofluorescenci, Western blot analýzu, RT-PCR analýzu, ELISA analýzu, LUMINEX analýzu, průtokovou cytometrii a funkční analýzu krevních cév na myografu. Získané výsledky pak budou hodnoceny v kontextu současně probíhající klinické studie na pacientech ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové studující změny hladin solubilního endoglinu u pacientů s diabetes mellitus II a po podávání statinů. Výsledky práce budou pravidelně prezentovány na domácích i zahraničních kongresech formou posterových sdělení nebo přednášek. Finální výsledky budou pak publikovány v renomovaných časopisech s impakt faktorem. Součástí studia je také odborná stáž na partnerských pracovištích v Madridu, Salamance a Krakově.

Školitel: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.

Klíčová slova:

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS