Témata disertačních prací

Reaktivita disonantních dendralenů: DA cykloadice, nukleofilní adice

Práce je založena na jednoduché přípravě dendralenů, susbtituovaných elektronakceptorními substituenty, vyvinuté pracovní skupinou. Návrh předpokládá syntézu různě substituovaných modelových látek, jejichž reaktivita bude dále zkoumána v modelových reakcích, především Diels-Alderových cykloadicích a nukleofilních adicích.

Školitel: prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.

Klíčová slova: disonantní sloučeniny; polyeny; dendraleny; elektrondeficitní substituce; syntéza; reaktivita; Diels-Alderovy cykloadice; nukleofilní adice; tandemové reakce; cyklizace

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS