Témata disertačních prací

Vývoj a reaktivita nových heterodendralenů

Navrhovaná práce je založena na snadné přípravě 4-methylenpyranonů, vyvinuté pracovní skupinou. Je navržen další vývoj těchto látek směrem k heterodendralenickým strukturám. Je pravděpodobné, že tyto struktury se mohou vyznačovat zajímavou reaktivitou, elektrofilní cyklizace, Diels-Alderovy cykloadice nebo nukleofilní adice by měly vést k novým polycyklickým sloučeninám se zabudovaným pyranonem. Pokus o totální syntézu biologicky zajímavé přírodní látky, obsahující 4-methylenpyranon, směsi gelastatinů A a B, je rovněž plánován.

Školitel: prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.

Klíčová slova: dendraleny; heterocykly; orthokondenzované cykly; přírodní látky; gelastatiny; pyranony; syntéza; tandemové reakce; cyklizace; cross-coupling

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS