Témata disertačních prací

Nádorová rezistence a cílená inhibice vybraných lidských karbonyl redukujících enzymů

Školitel: prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.

Konzultant: RNDr. Eva Novotná, Ph.D.

Klíčová slova:

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS