Témata disertačních prací

Spojení kapilární elektroforézy s úpravou vzorku v průtokových systémech

Náplní disertační práce bude studium automatizované úpravy a zakoncentrování vzorku pro přímé spojení s kapilární elektroforézou. Úprava vzorku bude automatizovaná pomocí analytických průtokových technik „Lab-In-Syringe“ a „Lab-On-Valve“ a bude zahrnovat jak extrakci tuhou fází, tak kapalinovou mikroextrakci. Předpokládá se přímé spojení systému kapilární elektroforézy vyvinutého v laboratoři s průtokovým systémem. (Význam takového spojení spočívá ve spojení výhod automatizované úpravy vzorku s vysokou separační kapacitou kapilární elektroforézy). Studované budou biologicky aktivní látky.

Školitel: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.

Klíčová slova:

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2018 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS