Témata disertačních prací

Automatizace přípravy vzorku extrakčními postupy pomocí sekvenční injekční analýzy

Automatizace extrakčních postupů bude testována v systému sekvenční injekční analýzy. Vlastní testování bude zahrnovat miniaturizované postupy extrakce zejména na tuhou fázi, výběr a testování moderních typů sorbentů, manipulaci se sorbentem a také vlastní postup automatizace v průtokovém systému. Důraz bude kladen na kompatibilitu úpravy vzorku s následným separačním krokem.

Školitel: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.

Klíčová slova:

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2018 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS