Témata disertačních prací

Nanovlákna jako moderní extakční sorbenty pro extrakci vzorků v chromatografické analýze

Testování a využití nanovlákenných polymerů pro extrakci a zakoncentrování vzorků před HPLC analýzou. Vývoj on-line i off-line SPE-HPLC/UHPLC metod pro analýzu biologicky aktivních látek s využitím nanovláken.

Školitel: doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.

Konzultant: PharmDr. Lucie Chocholoušová Havlíková, Ph.D.

Klíčová slova:

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS