Témata disertačních prací

Využití iontových kapalin v kapilární elektroforéze

Iontové kapaliny jsou organické sloučeniny, které mají nízký bod tání (nižší než 100 °C), nízkou těkavost, vysokou termální stabilitu, jsou vodivé a nehořlavé. Pro tyto i jiné specifické rysy jsou tyto sloučeniny používány nejen v organické chemii, ale i v chemii analytické. Během této práce bude zkoumán vliv iontových kapalin jako složek základního elektrolytu pro ovlivnění selektivity separace, či pro modifikaci vnitřního povrchu kapiláry. Část práce se bude také zaměřovat na využití chirálních iontových kapalin jako chirálních selektorů v kapilární elektroforéze.

Školitel: doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc.

Klíčová slova:

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS