Témata disertačních prací

Vývoj nových analytických metod s využitím superkritické fluidní chromatografie

Superkritická fluidní chromatografie byla mezi separačními technikami dlouho opomíjena díky instrumentálním omezením, které starší platformy vykazovaly. Novější platformy umožňující pracovat s částicemi menšími než 2 µm, obdobně jako v UHPLC, však tato omezení překonávají a poskytují mnohé výhody jako je vysoká separační účinnost a rychlá analýza.

Školitel: doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D.

Klíčová slova:

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS