Témata disertačních prací

Hodnocení obsahu fenolických látek v rostlinném materiálu.

Identifikace hlavních obsahových fenolických látek v různých odrůdách ovoce. Stanovení obsahu vybraných fenolických látek a sledování změny jejich obsahu při skladování ovoce a při přípravě ovocných produktů, např. moštu nebo ovocné šťávy. Pro vlastní stanovení bude využito HPLC/UHPLC separace s využitím různých detekcí – UV spektrofotometrie, fluorescence nebo elektroanalytické detekce. Součástí práce bude optimalizaceseparace a validace vyvinuté separační metody.

Školitel: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.

Konzultant: Ing. Radek Vávra, Ph.D.

Klíčová slova:

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS