Témata disertačních prací

Využití průtokových metod ve spojení s chromatografií v bioanalýze

Vývoj pokročilých automatizovaných vícekrokových analytických metod splňujících požadavky bioanalýzy. Využitý moderních postupů pro úpravu vzorku, separaci a stanovení s vzájemnou kompatibilitou umožňující on-line spojení jednotlivých kroků pro kompletní analýzu vzorku. Použité metody budou zejména různé formy extrakce na tuhou fázi, kapalinové chromatografie a optické nebo spektrální detekce.

Školitel: prof. RNDr. Petr Solich, CSc.

Klíčová slova:

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS