Témata disertačních prací

Studium účinku vybraných kancerostatik na buněčný metabolom

Projekt bude řešen ve spolupráci s fakultní nemocnicí Olomouc

Školitel: prof. RNDr. Petr Solich, CSc.

Konzultant: prof. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D.

Klíčová slova:

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS