Témata disertačních prací

Moderní nano-extrakční techniky ve spojení s HPLC pro analýzu kontaminujících látek

Vývoj metod na bázi on-line SPE extrakcí na moderních sorbentech (MIP, nanovlákna, core-shell sorbenty) pro analýzu mykotoxinů, pesticidů a jiných kontaminujících látek v potravinách a životním prostředí. Aplikace těchto metod na reálné vzorky a pro kontrolní měření.

Školitel: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.

Klíčová slova:

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 596

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS