Témata disertačních prací

Chromatografické techniky v analýze nutričně významných látek v ovoci

Vývoj HPLC metod pro analýzu antioxidantů v různém ovoci pro určení nutriční kvality ovoce. Screening nutraceuticky významných odrůd ve spolupráci s Výzkumným ústavem ovocnářství v Holovousech. Aplikace vyvinutých metod na reálné vzorky ovoce.

Školitel: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.

Klíčová slova:

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 596

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS