Témata disertačních prací

Využití moderních směrů rychlé chromatografie s tandemovou hmotnostní detekcí v bioanalýze

Kvantifikace s využitím LC-MS je nejčastěji prováděna pomocí analyzátorů typu trojitého kvadrupolu. V poslední době došlo k významnému pokroku v rozvoji hmotnostních analyzátorů, a tak jsou nyní pro kvantifikaci využívány také přístupy necílové analýzy s vysokým rozlišením, které přináší mnohé výhody. Zhodnocení těchto výhod a porovnání s klasickými přístupy bude součástí této práce.

Školitel: prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D.

Klíčová slova:

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS