Témata disertačních prací

Studium role transportéru v přechodu antivirálních léčiv přes placentární bariéru

práce s buněčnými kulturami a potkaními/lidskými tkáněmi, in vitro akumulační studie (BeWo buňky), transport přes monovrstvu buněk tvořenou buněčnou linií MDCKII, ex vivo akumulační studie provedené na vilózních fragmentech lidské placenty/mikrovilózních veziklech připravených z lidské placenty, in situ duální perfuze potkaní placenty

Školitel: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.

Konzultant: PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D.

Klíčová slova: Antivirotika, placenta, těhotenství, přenos viru z matky na plod, lékové transportéry, farmakokinetika, lékové interakce, hepatitida C, HIV

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS