Témata disertačních prací

Studium role farmakokinetických mechanizmů lékové rezistence u nových protinádorových léčiv se zaměřením na hematologické malignity

práce s buněčnými kulturami a zvířecími modely, in vitro akumulační studie, transport přes buněčnou monovrstvu, průtoková cytometrie, qRT-PCR, western blot a jiné

Školitel: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.

Klíčová slova: léková resistence, protinádorová terapie, farmakokinetika

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS