Témata disertačních prací

Phytochemical analysis and biological activity of the pigments of algae of different strains

From algae of different strains that are cultured in the Institute of Microbiology of the Czech Academy of Sciences (Centre for algal biotechnology Algatech), will be isolated and identified individual pigments. The obtained pigments will be subsequently tested for immunomodulatory activity using a method of activation of CD69 lymphocytes using flow cytometry.

Školitel: doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc.

Klíčová slova: řasy, pigmenty, fytochemická analýza, biologická aktivita

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS