Témata disertačních prací

Fytochemická analýza a biologická aktivita pigmentů řas různých kmenů

Z řas různých kmenů, které jsou kultivovány v Mikrobiologickém ústavu AV ČR, v. v. i. (Centrum řasových biotechnologií Algatech), budou izolovány a identifikovány jednotlivé pigmenty. Získané pigmenty budou následně testovány na imunomodulační aktivitu, a to metodou aktivace CD69 lymfocytů s využitím průtokové cytometrie.

Školitel: doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc.

Klíčová slova: řasy, pigmenty, fytochemická analýza, biologická aktivita

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS