Témata disertačních prací

Obsahové látky rostlin a jejich vliv na neurodegenerativní procesy III. Alkaloidy Peschiera fuchsiaefolia (A. DC.) Miers.

Alkaloidní koncentrát připravený z kůry kořenů stromu Peschiera fuchsiaefolia (Tabernaemontana hystrix Steud., Apocynaceae) vykazuje vysokou inhibiční aktivitu vůči AChE (IC50 30,76 ± 2,95 µg/ml), ale především vůči BuChE (IC50 3,12 ± 0,21 µg/ml). Literární údaje o tomto typu účinku nejsou k dispozici, ačkoliv byl hlavní bisindolový alkaloid voakamin studován z hlediska účinku na multidrug resistant cells, apoptózu, antimalarický, antivirový a antibakteriální účinek. Cílem této studie je analytické zhodnocení alkaloidního profilu extraktu z kůry kmene, rozdělení směsí terciárních a kvartérních alkaloidů získaných ze 40 kg rostlinného materiálu sloupcovou chromatografií, izolace jednotlivých alkaloidů, podíl na určení jejich struktury a na stanovení inhibiční aktivity vůči AChE, BuChE, POP, BACE1, GSK-3ß, vliv na apoptózu, antimalarický, antibakteriální a cytotoxický účinek na některé buněčné linie a stanovení základních parametrů mezi strukturou a biologickou aktivitou.

Školitel: prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.

Klíčová slova: alkaloidy, Pescheira fuchsiaefolia, kůra, izolace, neurotropní aktivita

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS