Témata disertačních prací

Alkaloidy rostlin čeledi Amaryllidaceae a jejich biologická aktivita I.

Extrakce a izolace alkaloidů z vybraných rostlin čeledi Amaryllidaceae za účelem studia jejich biologické aktivity. Pro izolaci alkaloidů budou využity běžné chromatografické metody jako sloupcová chromatografie, flash chromatografie, preparativní tenkovrstvá chromatografie, preparativní HPLC. Izolované látky budou identifikovány za využití spektroskopických metod a budou podrobeny screeningovému testování jejich biologických aktivit jak na domácím pracovišti (inhibice AChE, BuChE POP, GSK-3ß) tak v rámci spolupráce s domácími i zahraničními institucemi (BACE-1, cytotoxicita, antimikrobiální aktivita, antimalarická aktivita a další). Aktivní látky budou podrobeny podrobnějším biologickým testům (např. v případě inhibice cholinestras bude studován typ inhibice, přestup přes HEB apod.).

Školitel: doc. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D.

Klíčová slova: alkaloidy, rostliny, izolace, čeleď Amaryllidaceae, biologická aktivita

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS