Témata disertačních prací

Studium mechanismů účinků fenolických látek na hladký cévní sval

Flavonoidy patří mezi polyfenolické látky s nízkou biologickou dostupností. Už méně je ale známo o biodostupnosti jejich metabolitů tvořených v lidském střevě činností bakteriální mikroflory. Novější studie naznačují jejich možný podíl na biologických účiních. Naše skupina v nedávné době ukázala, že tyto metabolity mohou snižovat arteriální krevní tlak a tato dizertační práce bude navazovat na tuto předchozí práci. Hlavní důraz bude kladen na ověření jejich účinnosti a zjištění mechanismu účinku.

Školitel: doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.

Klíčová slova: fenolický, flavonoid, metabolit, hypertenze, krevní tlak, potkan, céva

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2018 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS