Témata disertačních prací

Biologické účinky chromonů

Doktorské studium na toto téma se bude vztahovat zejména k různým ale strukturálně příbuzným chromonům, které byly nasyntetizovány našimi spolupracovníky na Univerzitě v Delhi. Chromony patří mezi fenolické slouřeniny, jejichž účinky jsou jedním z hlavních témat v naši laboratoři. Student se naučí různé metodiky (interakce s kovy, ex vivo účinky na agregaci krevních destiček, ex vivo účinky na isolované cévy), aby mohl úspěšně dokončit své doktorské studium.

Školitel: doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.

Klíčová slova: chromon, fenolický, chelatace, trombocyt, agregace, železo, měď

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2018 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS