Témata disertačních prací

Obraz české (československé) farmacie v letech 1938–1945 (event. 1948)

Stav jednotlivých oblastí farmacie na konci 30. let, promítnutí politické situace do jejich dalšího vývoje – podmínky činnosti v Protektorátu Čechy a Morava, likvidace židovských farmaceutů - arizace. Analýza odborného tisku v daném období, spolková činnost. Odbojová činnost farmaceutů – domácí a zahraniční odboj. Event. časový přesah do roku 1948: poválečné změny ve farmacii, diferenciace ve farmaceutické veřejnosti, socializační tendence. (Nezbytná podmínka: znalost německého jazyka, archivní a badatelská činnost.)

Školitel: doc. PhDr. František Dohnal, CSc.

Klíčová slova:

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS